Filtrační jednotka

Dnešní paliva nesplňují mezinárodně uznávaný ISO standard 4406. Koncentrace ve všech třech hladinách několikanásobně převyšují povolenou hodnotu!! Originální filtry jsou dostačující pouze za předpokladu, že paliva obsahují pouze povolené množství nečistot!

Při maximální úspěšnosti zachycení nečistoto která u OEM filtrů tvoří 91% prochází skrze běžnou palivovou soustavu nadměrné množství nečistot, které opotřebovávají palivová čerpadla a vstřikovače.

PIUSI DEPUROIL

FJ1

FJ3

Výhody použitých technologií

 • Snadná kontrola efektivity filtrace díky využití plexiskla pro vrchní díl housingu.

 • Efektivní ekonomika provozu díky zajištění maximální výtěžnosti použitých filtračních vložek.

 • Pro sání paliva lze využít dva různé adaptéry s ohledem na možnosti daného stroje.

 • Snadné zajištění vzorku pro další analýzu díky vypouštěcímu ventilu ve spodní části housingu.

 • Využití zátěžových čerpadel schválených pro 24 hodinový provoz.

 • Jednoduchá přeprava i manipulace.

Ochrana vašeho palivového systému

Voda

 • Kondenzuje v palivové nádrži

 • Voda + síra vytvářejí kyselé korozivní prostředí

 • Snižuje mazací schopnost paliva

 • Urychluje množení mikrobů, mikrobiální odpad zvyšuje kyselost paliva

 • Snižuje účinnost paliva

 • Zvyšuje oxidaci

Směsná motorová nafta (BIONAFTA)

 • Bionafty obsahují povrchově aktivní látky, které mohou emulgovat vodní kapky

 • Bionafta může zvýšit množení mikrobů

Částice

 • Částice, jako jsou saze, prach, rez a nehořlavý kovový materiál (nazývaný také "popel"), způsobují opotřebení součástí palivového systému

 • Částice přispívají k tvorbě karbonových ložisek

 • Částice ucpávají vstřikovače, mění poměr vstřikovaného paliva a způsobují špatné spalování

Asfaltény

 • jsou normálním vedlejším produktem oxidace paliva, vypaAsfalténydají jako černý dehet a mají za následek neúplné spalování

 • zhoršují mazivost paliva

 • způsobují vytváření laku a usazování tvrdých materiálů, které zkracují životnost čerpadla a motoru

©2020 par B.O.S.